KURUMSAL

ABA Farkı


 

 

 

* ABA  okulöncesi ‘‘bilim ve sanat’’ akademisi olarak, ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ATÖLYELERİNDE  beyin uyumlu

öğrenme deneyimleri ve 6 farklı etkinlik atölyesinde tüm öğrencilerine ÜSTÜN YETENEK PROGRAMI sunar. Çocuklar

temel müzik eğitimi alırlar, kinestetik zekâlarını geliştiren Yoga, bedeni doğru kullanma ve doğru nefes tekniklerini

öğrenirler. Ana dillerini doğru ve etkili kulanmayı öğreniler ve bir yabancı dilin (İngilizce) temel becerilerini

edinebilirler, örneğin 4 yaş grubundaki öğrenciler yılda en az 25  bilimsel deney ve gözlem yaparlar, resim, tasarım,

sahne sanatları, mutfak sanatları ve kinestetik atölyelerinde özgün uygulamalara katılırlar.

 

Sayısal farkındalıklarını ve matematik zekâlarını, bu amaca göre özel olarak tasarlanmış eğitim materyalerinden

oluşan "Matematik Atölyesinde" geliştirirler. Bu atölyede ABAdoku, üç boyutlu tasarım ve mental aritmetik öncesi

temel becerileri kazanırlar. İsteğe bağlı olarak 4 yaş ve üzeri öğrencilerimiz, haftada 2 saat MENTAL ARİTMETİK    

eğitimine katılabilirler. "Matematik Atölyesi", ABA´ya özgü ve Türkiye´de bu amaca yönelik ilk ve tek uygulamadır

 

* ABA’ nın ana felsefesi her çocuğun potansiyel bir dahi olduğu görüşüne dayanır ve insanın güdülerek değil

düşünerek gelişeceğine inanır.

 

* ABA, modern bir okulöncesi kurum olarak tasarlanmıştır ve her etkinlik için özel bir alan/atölye/köşe

mevcuttur.

 


* ABA’nın hedef kitlesi, -5 ay ile +6 yaş arasındaki bebekler/çocuklar ve aileleridir.

-5 ay ile 2,5 yaş arası bebekler için anneler evde "AKILI BEBEKLER AKADEMİSİ" isimli kitabımızı okuyarak

programımızı hamilelik döneminden başlayarak uygulayabilirler. 3-6 yaş grubundaki çocuklar ABA´ya gelerek

kurumsal eğitim alabilirler.

 


* ABA’da görev yapacak öğretim elemanları özel bir sınavla seçilir ve ABA yöntemi

konusunda sürekli hizmet içi eğitim alırlar.

 


* ABA’da kullanılan eğitsel materyallerinin bir bölümü, ilgili standartları karşılamak

için Hollanda, Almanya ve İsveç’ten ithal edilmiştir.

 


* ABA’da çocuklar tüm zekâ alanlarının uyarıldığı ve ‘‘ duygusal güvenliğin ’’ en üst düzeyde sağlandığı ortamlarda

kendi tercihleri doğrultusunda deneyerek, yaşayarak öğrenirler.

 


* ABA, kendi felsefesini ve yöntemini geliştiren akademisyen ve yabancı uzmanların

danışmanlığında hizmet verir. Eğitim programlarını Amerikan Rhode Island Üniversitesi Psikoloji bölümü işbirliği ile

 geliştirir/düzenler.

Akıllı Bebekler Akademisi (ABA) © 2012

Web Tasarım