KURUMSAL

ABA Altın Kurallar


Altın Kurallar

ABA İnsan-merkezli beyin-odaklı bir kurum olarak yenilikçi ve sıra dışı eğitim hizmetleri sunmayı hedefler. İnsanı (öğrenciler, veliler, öğretim elemanları ve tüm çalışanları) üretilen hizmetin temel unsurları olarak görür ve tüm katma değerin insan kaynağının niteliği ile gerçekleştirildiğine yürekten inanır.

• Eğitim programlarında, beyin uyumlu öğrenme yaşantıları sunar; insan beyninin öğrenme, algılama ve gelişme yasalarına titizlikle dikkate alır.

• ABA’da görev yapacak öğretmenler en az 40 saatlik Hizmet Öncesi Eğitimi ve sürekli hizmet içi eğitim almak zorundadırlar.

• ABA nörolojik çoğulculuğa saygı gösteren bir kurumdur; hiç çocuğa veya katılımcıya bilişsel, duygusal veya psikomotor yeterlilikleri/yetersizlikleri nedeniyle farklı muamele yapılmaz.

 

• ABA’da, fiziksel ve duygusal güvenlik, sağlık ve hijyen tüm etkinliklerde öncelikli konulardır; ABA’da tüm temizlik işlerinde arap sabunu, limon, odun külü, tatlı soda ve elma sirkesi dışında kimyasallar kullanılmaz.

• ABA’nın inşa sürecinde kanserojen etki yapacak ürünler yerine, doğal ve çevreye zararsız malzemeler tercih edilmiştir. Örneğin, pencerelerde, plastik yerine yalıtımlı alüminyum ve çift cam kullanılmıştır. Merdiven basamakları, kenarları kavisli ahşapla kaplanmıştır.

• Yaklaşık 400 m² lik bahçesinde, çocuklara ekim alanı ve oyunlar için çim alan bırakılmıştır. Zorunluluklar dışında bahçede beton kullanılmamıştır.

Akıllı Bebekler Akademisi (ABA) © 2012

Web Tasarım